De Click integreert voorsorteertraject van straatvuilbakken

DorisDumoulin

Waarom is zwerfvuil zo’n hardnekkig probleem en hoe maakt de Click het verschil? Het pilootproject in De Haan toont hoe het anders kan. Naast het creëren van een mentaliteitswijziging, werd de afvalinfrastructuur en –logistiek onder de loep genomen. Zo testen we vandaag het voorsorteren van ongescheiden ingezameld straatafval.  

Buitenshuis vinden we meer en meer dubbele afvaleilanden om PMD apart van het restafval in te zamelen. Dat PMD haalt echter niet dezelfde hoge kwaliteit als thuis. Voor de proeftuinenprojecten van de Click werd er daarom specifiek gekozen om de straatvuilbakken niet te vervangen door afvaleilanden. We moesten dus op zoek naar andere manieren om de verpakkingsmaterialen uit het restafval te capteren voor recyclage. Voorsorteren is een van de mogelijkheden. Dat testen we samen met afvaloperator Renewi.  

In De Haan wordt de inhoud van de straatvuilbakken naar een speciaal voorsorteercentrum in Brugge gebracht. De verpakkingen worden er gescheiden van het restafval. Die verpakkingen vervolgen daarna hun gewoonlijke weg naar het PMD-sorteercentrum, waar ze in verschillende fracties uitgesorteerd worden. Elke gescheiden fractie vertrekt tot slot richting recyclagecentrum. Bekijk hier de video over de vier fases van plastic recyclage. 

De test in De Haan loopt tot september 2021. Resultaten volgen dus. In tussentijd zijn de straatvuilbakken in De Haan opvallend aangekleed om zoveel mogelijk mensen te stimuleren hun afval correct weg te gooien. Jij clickt toch ook mee?  

Lees hier het volledige artikel over de Click en zwerfvuilpreventie. 

The Click at De Haan